Nessus – software

Sa više od milion korisnika širom sveta, Nessus je najbolje rešenje na tržištu za upravljanje ranjivošću. Sa najširom pokrivenosti i podrškom tehnologije ranjivosti u industriji, Nessus pomaže organizacijama da identifikuje i da da  prioritet ranjivosti širom mobilnih, cloud i virtualizovanih okruženja.

Nessus podržava više tehnologija nego konkurentna rešenja, skeniranje operativnih sistema, mrežnih uređaja, sledeću generaciju firewall-a, baze podataka, veb servere, i kritičnu infrastrukturu za propuste i pretnje.

Uz najveću svetsku stalno-ažurirajuću bazu ranjivosti i proveru konfiguracije, i sa podrškom Tenable stručnog tima za istraživanje ranjivosti, Nessus postavlja standard za brzinu i tačnost skeniranja ranjivosti.

 Cloud-Hosted
Nessus®
Cloud

Nessus Cloud kombinuje Nessus-ove funkcije detekcije, skeniranja i revizije sa podrškom više korisnika za timove preduzeća.

 On-Premises
Nessus®
Manager
Pokreće sveobuhvatno upravljanje ranjivošću u čitavoj vašoj organizaciji.
 On your Laptop
Nessus®
Professional

Identifikuje ranjivost, kršenje konfiguracije polisa i malvere koje napadači koriste za ulazak u vašu mrežu

Fleksibilne opcije primene

Nessus ProfessionalNessus CloudNessus Manager
Dizajniran za
Jednog ili više korisnikaSingleMultipleMultiple
Raspoređen za
On-premises or Tenable cloud-hosted solutionOn-premisesCloud-hostedOn-premises

Više tipova procene

Nessus ProfessionalNessus CloudNessus Manager
Skeniranje ranjivosti
Procena sistema, mreža i aplikacija na potencijalne slabosti
Revizija konfiguracijeOsigurava da su IT sredstva u skladu sa politikom i standardima
Provera usaglašenosti
Sistem revizije konfiguracije i sadržaja u odnosu na standarde
Detekcija malveraDetektuje malvere kao potencijalno neželjene i nekontrolisane softvere
Skeniranje veb aplikacija
Otkriva slabosti veb servera i njegovih servisa
Pretraga osetljivih podataka
Identifikuje lične informacije o sistemu ili u dokumentima
Kontrolni sistem revizije
Skeniranje SCADA sistema, ugrađenih uređaja i ICS aplikacija
Cloud podrškaProcenjuje konfiguracione slabosti u Amazon veb servisima, Microsoft Azure i Rackspace public cloud-a

Bogata sposobnost procene

Nessus ProfessionalNessus CloudNessus Manager
Velika brzina otkrivanja sredstava i skeniranje
Mrežni uređaji uključujući naredne generacije firewall-a, operativni sistemi, baze podataka, veb aplikacije, virtuelna i cloud okruženja i više
Skeniranje više mreža
Skeniranje IPv4, IPv6 i hibridnih mreža
Akreditovano/neakreditovanoFleksibilne opcije skeniranja zadovoljavaju različite potrebe
Zakazivanje skeniranja
Podesite pokretanje skeniranja bilo kada i koliko god to želite
Skeniranje zasnovano na agentima
Povećana pokrivenost skeniranja sa  Nessus Agents
Multi-scanner podrškaUpravljanje i deljenje resursa skeniranja iz centralne konzole
Worldwide skeniranjeKoristite skener na više lokacija širom sveta

Tekući menadžment

Nessus ProfessionalNessus CloudNessus Manager
Ažuriranje sadržaja
Stalna ažuriranja za ranjivosti, napredne pretnje, zero-days, i nove vrste regulatornih usklađenosti konfiguracije kroz Nessus dodatke
Upravljanje korisnicima
Kreiranje više korisnika i grupa sa različitim privilegijama
Upravljanje resursima
Deljenje rezultata skeniranja sa više korisnika i grupa
Korisnička podrška
Zatražite pomoć preko Tenable Support Portal i/ili preko tima za podršku resursimaChat EmailChat Email PhoneChat Email Phone

Povezivanje sa Core Systems

Nessus ProfessionalNessus CloudNessus Manager
Password vault integrationIntegrisan sa CyberArk radi lakšeg upravljanja akreditivima
Patch management auditingIntegrisan sa rešenjima za upravljanje zakrpama iz IBM, Microsoft, Red Hat® i Dell
Mobile device securityIntegrisan sa glavnim MDMs, uključujući Microsoft, Apple, Good, MobileIron, AirWatch
Nessus RESTful APIStandardan, podržan i dokumentovan API radi integracije Nessus-a u vaš radni tok

Izveštavanje

Nessus ProfessionalNessus CloudNessus Manager
Fleksibilno izveštavanje
Prilagođeni izveštaji sortirani po ugroženosti ili host-u, kreiranje sažetog izveštaja i upoređivanje rezultata skeniranja radi isticanja promena
Više formata izveštaja
Native (XML), PDF (zahteva da Oracle Java bude instalirana na Nessus serveru), CSV i HTML
Ciljana email obaveštenja
Obaveštenje o rezultatima skeniranja, preporukama sanacije i skeniranja poboljšanja konfiguracije
Rezultati i deljenje izveštaja
Automatska analiza nakon skeniranja sa dodacima, screenshots koji se nalaze u izveštajima skeniranja
Kontrolna tabla
Predstavlja grafički pregled skeniranja
PCI ASV validationDostavljanje rezultata skeniranja Tenable-u radi validacije