Sinfon Analitika Podataka

U prošlosti se na unapređenje poslovanja gledalo kroz tri dimenzije: ljudi, poslovni procesi i tehnologija. U digitalnom dobu dodaje se četvrta dimenzija- podaci. Sinfon vam omogućava da podatke postavite u temelje upravljanja vašom organizacijom. Naša rešenja na efikasan i efektivan način omogućavaju dobijanje saznanja iz podataka koja su ključna za donošenje poslovnih odluka.

Naša rešenja obuhvataju su sve vrste podataka: strukturirane, delimično strukturirane, nestrukturirane kao i tokove podataka koji se moraju obrađivati u realnom vremenu. 

U oblasti napredne analitike našim korisnicima omogućavamo prelazak sa reaktivnog pristupa upravljanju koje daje odgovore na pitanja „šta se dogodilo“ i „zašto se to dogodilo“ na proaktivni pristup koji se bavi pitanjima „šta će se dogoditi“ i „šta treba da uradimo da bi se dogodio željeni ishod“.

analitika podataka
Sinfon analitika podataka