Project Description

Realizacija i isporuka softverskog sistema.

Realizacija i isporuka softverskih biblioteka za realizaciju web servisa za podršku sistema zakazivanja.