Project Description

Isporuka, instalacija i implementacija softvera za nadzor i upravljanje računarskim mrežama; Informacioni sistem upravljanja ljudskim resursima