Izveštavanje, vizuelizacija podataka

Izveštavanje predstavlja prikazivanje rezultata rada određenog sektora u kompaniji. Poslovni izveštaji su vredan i suštinski važan alat za svako preduzeće, bez obzira na njegovu veličinu ili industriju u kojoj posluje. Izveštavanje pruža sredstva za praćenje i analizu sektora kompanija, ali i celokupnog preduzeća. U isto vreme, izveštavanje odrađeno na pravi način ukazuje na područja za poboljšanje i prilike za rast. Određeno poslovno izveštavanje, poput finansijskih izveštaja, je neophodno kao deo regulatornih zahteva. Finansijski izveštaji su po zakonu obavezni za sva preduzeća onako kako ih propisuje vlada države u kojoj se preduzeće nalazi. Redovno izveštavanje i praćenje poslovanja je neophodno za organizacije, kako bi rukovodstvo, članovi odbora i ostali stejkholderi imali uvid u poslovanje preduzeća, te na osnovu toga donosili poslovne odluke i pravili strategijske planove za budućnost, a kompanija napredovala.

Ciljevi izveštavanja

Cilj poslovnog izveštavanja jeste da pruži uvid u napredak poslovanja u svim delovima organizacije. Poslovni izveštaji su značajni alati koji usmerava donošenje odluka i omogućava vlasnicima i top menadžmentu priliku da pronađu rešenje za bilo koji identifikovan problem u poslovanju. Izveštavanje se vrši kroz proces sastavljanja i pregledavanja informacija, odnosno podataka u određenoj funkcionalnoj oblasti kompanije, kao što su finansije, prodaja, poslovanje, kontrola zaliha ili bilo koja oblast poslovanja u kojoj se performanse prate i mere. Jednom kada se informacije prikupe i pregledaju, mogu se izvući zaključci i dati preporuke. Ishod izveštaja može objasniti zašto je došlo do problema ili može identifikovati probleme u radu i generalno će preporučiti pravac delovanja da se taj problem reši.

Izveštavanje o poslovanju promoviše transparentnost, a za mnoga javna preduzeća godišnji izveštaj je zakonski zahtev da se akcionarima, vladi i drugima obezbede finansijski podaci i informacije o vlasništvu nad preduzećem. Pored toga, redovno izveštavanje tokom poslovne godine omogućava preduzećima iz istog sektora da mere i upoređuju svoje performanse u odnosu na druge, čime kompanija neretko može ostvariti i konkurentska prednost.

Poslovni izveštaji

Poslovni izveštaji dokumentuju napredak poslovanja kompanije, a prikupljeni podaci služe u nekoliko važnih svrha – vođenje strateškog donošenja odluka, pomaganje poslovnim liderima da formulišu budžet i aktivnosti planiranja za narednu godinu koristeći podatke iz izveštaja kako bi podržali izbore i pružili obrazloženje za svaku odluku.

Praćenje i izveštavanje tokom vremena ne samo da će naglasiti probleme već mogu i identifikovati mogućnosti za rast i povećanje profita. Izveštaji takođe deluju kao sredstvo za beleženje prethodnih aktivnosti i pomažu u definisanju budućih prilika za rast identifikovanjem već dokazanih uspeha ili onoga što bi još moglo da se uradi u cilju napredovanja.