Scroll Top

Iskustvo i ekspertize

Pružamo pouzdana, integrisana i fleksibilna rešenja za izveštavanje, planiranje, simulacije i predviđanja kako bi naši klijenti mogli da kreiraju agilan odgovor na promene vođene podacima.

 

Mi smo kompanija u oblaku „Cloud first“ koja je fokusirana na isporuku rešenja za SAP BTP i Microsoft Azure Clouds i usluge koje se odnose na integraciju sa lokalnim IT sistemima.

 

Naš tim donosi iskustvo iz brojnih implementiranih projekata sa globalnim i regionalnim privatnim kompanijama, javnim institucijama i regulatorima:

 

Oblast ekspertize              Korisnici Projekat / Rešenje
– SAP BW/4HANA 2.0
– SAP Analytics Cloud
– SAP DataSphere
– Ministarstvo finansija, Republike Srbija ISKRA Analitička platforma:
– Izveštavanje iz kadrovske evidencije i obračuna zarada za 200k+ zaposlenih u javnom sektoru RS
– Planiranje i budžetiranje izdataka za plate zaposlenih
– Data Lake
– Data Bricks
– Neke od najvećih CPG kompanija na svetu – Inženjering IoT tokova podataka. Rešenje obrađuje podatke sa preko 2M povezanih uređaja (preko 100M zapisa dnevno).
– Azure IoT Hub
– PowerBI
– Vransko Jezero, Hrvatska
– Globalni provajder SaaS usluga
– Platforma za monitoring parametara životne sredine
– Rešenje za analitiku podataka zasnovano na Microsoft Azure
– Razvoj strategije upravljanja podacima – Više različitih klijenata – Identifikovanje područja primene analitike podataka, dizajn arhitekturu rešenja i predlog strategiju nabavke