Informatička bezbednost – Cyber Security_2

OSNOVE INFORMATIČKE BEZBEDNOSTI

Bezbedna i pouzdana IT infrastruktura bazirana je na četiri stuba, odnosno činilaca bezbednosti. Najpre, potrebno je uočiti slabe tačke u našoj IT mreži (infrastrukturi).

  • Otkrivanje (ili detekcija) rizičnih tačaka je prvi korak ka uspostavljanju jake mreže.
  • Drugo, IT resursima i korisnicima je potrebno dobro upravljati. Upravljanje (administracija) je drugi stub bezbednosti IT mreže.
  • Treći činilac je kontrola. Neophodno je kontrolisati ko i kako pristupa IT sredstvima i kako se ponaša u mreži.  
  • Zaštita podataka, IT sredstava i korisnika je četvrti stub informatičke bezbednosti.

DETEKCIJA
Da biste zaštitili organizaciju, morate znati šta čini vašu mrežu i kako je povezana sa spoljnim svetom. Sinfon isporučuje vodeća svetska rešenja za skeniranje cele mreže i identifikovanje slabih tačaka i ranjivosti koje hakeri koriste
ADMINISTRACIJA
Dobro upravljanje svim resursima i korisnicima u mreži dovodi do sigurnije i efikasnije mreže i oslobađa bitne resurse za kritične IT zadatke. Sinfon pruža mnoštvo IT rešenja za upravljanje koji će te ciljeve brzo postići
KONTROLA
Kontrolisati ko i kako pristupa IT sredstvima i kako se ponaša u mreži, preduslov je za uspostavljanje bezbednosti. Cilj je upravljati pravima pristupa, zaštititi podatke i mrežne resurse. Postoje softverska rešenja i alati koji menadžerima pomažu da uspostave punu kontrolu u mreži.
ZAŠTITA
U osnovi jake i bezbedne IT mreže važni su odbrambeni potencijali. Počev od prve linije odbrane, od zlonamernog koda, pa do poslednje linije odbrane a to je kopiranje podataka, postoji spektar softverskih alata i rešenja prihvaćenih u svetu, koje distribuira SINFON