Scroll Top

Informatička bezbednost – Cyber Security_2

OSNOVE INFORMATIČKE BEZBEDNOSTI

Bezbedna i pouzdana IT infrastruktura bazirana je na četiri stuba, odnosno činilaca bezbednosti. Najpre, potrebno je uočiti slabe tačke u našoj IT mreži (infrastrukturi).

  • Otkrivanje (ili detekcija) rizičnih tačaka je prvi korak ka uspostavljanju jake mreže.
  • Drugo, IT resursima i korisnicima je potrebno dobro upravljati. Upravljanje (administracija) je drugi stub bezbednosti IT mreže.
  • Treći činilac je kontrola. Neophodno je kontrolisati ko i kako pristupa IT sredstvima i kako se ponaša u mreži.  
  • Zaštita podataka, IT sredstava i korisnika je četvrti stub informatičke bezbednosti.