Scroll Top

Do 2050, zagađenje vazduha postaje glavni uzročnik smrti u svetu.

Merenje kvaliteta vazduha je obavezno u gradovima i industrijama kako bi se pokazalo usklađenost sa ekološkim propisima i zdravljem njihovih građana.

Zagađenje vazduha utiče na ekonomiju na nekoliko načina. Na primer, do 2060. godine predviđa se da će godišnji broj izgubljenih radnih dana, koji utiču na produktivnost rada, dostići 3,7 milijardi dolara (trenutno oko 1,2 milijarde dolara) na globalnom nivou (OECD).

Leave a comment