Scroll Top

Sinfon analitika podataka

U prošlosti se na unapređenje poslovanja gledalo kroz tri dimenzije: ljudi, poslovni procesi i tehnologija. U digitalnom dobu dodaje se četvrta dimenzija – podaci.

Sinfon vam omogućava da vredne informacije koje dobijate iz podataka, postavite u temelje upravljanja vašom organizacijom. Naša rešenja na efikasan i efektivan način omogućavaju dobijanje saznanja analizom podataka, koja su ključna za donošenje poslovnih odluka.

Naša rešenja obuhvataju su sve vrste podataka: strukturirane, delimično strukturirane, nestrukturirane kao i tokove podataka koji se moraju obrađivati u realnom vremenu. 

U oblasti napredne analitike našim korisnicima omogućavamo prelazak sa reaktivnog pristupa upravljanju koje daje odgovore na pitanja „šta se dogodilo“ i „zašto se to dogodilo“ na proaktivni pristup koji se bavi pitanjima „šta će se dogoditi“ i „šta treba da uradimo da bi se dogodio željeni ishod“.

analitika podataka
Sinfon analitika podataka


IZVEŠTAVANJE

Naša rešenja za izveštavanje omogućavaju vam da vidite celokupnu sliku vašeg poslovanja i da donosite bolje odluke na osnovu tačnijih informacija. Samostalno možete pristupiti vašim podacima i kreirati vizuelizacije i izveštaje bez potrebe za programiranjem. Vaše poslovanje možete pratiti u realnom vremenu i reagovati na promene u vašem poslovanju odmah. 


PREDIKCIJE

Prediktivna scenarija omogućuju organizacijama da analiziraju velike količine podataka i predvide buduće trendove u poslovanju. Korisnici mogu samostalno, bez poznavanja tehnika mašinskog učenja, da kreiraju predikativne modele. Na primer, na osnovu istorijskih podataka prodaje u maloprodaji takvi modeli će predvideti prodaju do kraja godine. 


SIMULACIJE

Simulacije putem “value driver tree” (VDT) metoda omogućavaju analitičarima da modeluju različite scenarije uticaja ključnih parametara na rezultate poslovanje. Analitičarima je omogućeno da lakše i preciznije izrade različite strategije poslovanja u zavisnosti od promena uslova poslovanja. 


PREDNOSTI PREDLOŽENOG REŠENJA

  • Sve u jednoj aplikaciji: izveštaji, analize, planovi, budžeti, simulacije i predikcije
  • Fleksibilnost u dizajniranju planskih modela, simulacija, alokacija i vizuelizacija podataka
  • “Excel-less” planiranje i budžetiranje
  • Eliminacija informacionih silosa putem jedinstvenog skladišta podataka 
  • Poslovni korisnici su u mogućnosti da samostalno razvijaju i održavaju izveštaje

  Sinfon SAP tim za analitiku podataka 2023