Crna Gora

Isporuka UPS sistema – više projekata u Crnoj Gori

Tokom 2015 isporučili smo veći broj UPS uredjaja kroz dva odvojena projekta i partnera. Dobijen je javni tender za nabavku UPS uredjaja za ministarstvo policije Crne Gore. Drugi projekat se odnosi na privatni projekat, stranog investitora za koji je isporučeno više uredjaja uključujući i jedan trofazni UPS i višestruki zaštitni sistem od prenapona na javnoj mreži ( OVP – over voltage protection ).

0